Ma28a

Ma28a

Status:
I following
I follower
Commenti (9)
24/07/21
_____πŸ’˜πŸ’˜πŸ’˜_________πŸ’˜πŸ’˜πŸ’˜
__πŸ’˜πŸ’˜____πŸ’˜πŸ’˜___πŸ’˜πŸ’˜___πŸ’˜πŸ’˜
_πŸ’˜πŸ’˜________πŸ’˜πŸ’˜________πŸ’˜πŸ’˜
__πŸ’˜πŸ’˜__________________πŸ’˜πŸ’˜
____πŸ’˜πŸ’˜_____________πŸ’˜πŸ’˜
_______πŸ’˜πŸ’˜________πŸ’˜πŸ’˜
__________πŸ’˜πŸ’˜__πŸ’˜πŸ’˜
_____________πŸ’˜πŸ’˜THANK YOU^^
06/06/21
════╗╔══╗▒╔══╗
β•‘β•”β•—β•”β•—β•‘β•šβ•—β•”β•β–’β•šβ•—β•”β•
β•šβ•β•‘β•‘β•šβ•β–’β•‘β•šβ•β•—β–’β•‘β•‘β–’β–’
β–’β•”β•β•šβ•—β–’β–’β•‘β•”β•—β•‘β–’β•‘β•‘β–’β–’β–’β–’β–’β–’β–’β–’β–’β–’β–’β–’β–’
β–’β•šβ•β•β•β–’β–’β•‘β•šβ•β•‘β•”β•β•šβ•—β–’β–’β–’β–’β–’β–’β•”β•β•β•β•—β–’
β•”β•β•β•—β–’β–’β–’β•šβ•β•β•β•šβ•β•β•β–’β–’β–’β–’β–’β–’β•šβ•—β•”β•—β•‘β–’
║╔╗║╔══╗╔══╗▒▒▒╔═════╗║║║║
β•‘β•‘β•šβ•β•šβ•—β•”β•β•šβ•—β•”β•β–’β–’β–’β•šβ•—β•”β•β•β•—β•‘β•‘β•šβ•β•šβ•—
β•‘β•šβ•β•—β–’β•‘β•‘β–’β–’β•‘β•‘β•”β•β•β•β•—β•‘β•‘β•”β•—β•šβ•β•‘β•”β•β•—β•‘
β•šβ•β•—β•‘β–’β•‘β•‘β–’β–’β•‘β•‘β•šβ•—β•”β•—β•‘β•‘β•šβ•β•‘β–’β•”β•β•šβ•—β•‘β•‘
β•”β•—β•‘β•‘β–’β•‘β•‘β–’β–’β•‘β•‘β–’β•‘β•šβ•β•‘β•‘β•”β•—β•‘β–’β•šβ•β•β•β•‘β•‘
β•‘β•šβ•β•‘β–’β•‘β•šβ•β•β•β•‘β–’β•‘β•”β•β•β•‘β•‘β•šβ•β•”β•—β–’β–’β•”β•β•šβ•—
β•šβ•β•β•β–’β•šβ•β•β•β•β•β•”β•β•šβ•—β•”β•β•šβ•β•β•β•‘β–’β–’β•šβ•β•β•
29/05/21
πŸ’‹
26/05/21
_β™₯β™₯___β™₯β™₯__β™₯β™₯___β™₯β™₯β™₯_____β™₯β™₯β™₯__
_β™₯β™₯__β™₯β™₯___β™₯β™₯__β™₯β™₯__β™₯___β™₯β™₯__β™₯_
_β™₯β™₯_β™₯β™₯____β™₯β™₯__β™₯β™₯______β™₯β™₯____
_β™₯β™₯β™₯β™₯_____β™₯β™₯___β™₯β™₯β™₯_____β™₯β™₯β™₯__
_β™₯β™₯_β™₯β™₯____β™₯β™₯_____β™₯β™₯______β™₯β™₯_
_β™₯β™₯__β™₯β™₯___β™₯β™₯__β™₯__β™₯β™₯___β™₯__β™₯β™₯_
_β™₯β™₯___β™₯β™₯__β™₯β™₯___β™₯β™₯β™₯_____β™₯β™₯β™₯__
07/04/21
My consolation:
And a clueπŸ’«,
Gratification
That’s all you.
02/04/21
Π¦Π΅Π»ΡƒΡŽ, ΠΌΠΈΠ»Ρ‹ΠΉ)
09/03/21
Loveyou love
22/06/20
You’re here again – and of a sudden
A warmth long gone floods my dead heart,
And all I thought forgot, unbidden
Returns, of me becomes a part...
19/06/20
Good:)